Cliënten komen in een mediation met allerlei verwachtingen, beelden en hoop. Hierbij speelt de eigen beleving van de feiten een grote rol. We onderscheiden de volgende soorten zaken daarin.

Algemeen

  • Er moet veel geregeld worden, hoe geef je dat vorm? Werkgever en werknemer hebben vaak veel vragen en er is veel onduidelijk in de gang van zaken, zowel inhoudelijk als procedureel;
  • Er is vaak nog nauwelijks een begin gemaakt met de behandeling of nader onderzoek (wachtlijsten, traagheid van systemen);
  • Zowel werkgever als werknemer zijn niet gewend een ziekmelding als een praktisch oplosbaar probleem te beschouwen. Het wordt eerder gezien als een regenbui of een magische gebeurtenis met ondoorgrondelijke sturing door medici, al dan niet in de arbohoek.

Werkgever

 

  • In de beleving van werkgever is de werknemer al bijna buiten beeld, als ze elkaar in een mediation weer zien;
  • Er is dikwijls veel voor nodig om iemand aan het werk te laten blijven. Organisatorische aanpassingen zijn vaak ingrijpend en vereisen het informeren van anderen in het bedrijf, het aanpassen van schema’s, enzovoorts.

Werknemer

 

 

  • Het is voor een werknemer niet gemakkelijk zich, terwijl hij ziek is, te verdiepen in de toekomst en daar dan ook nog beslissingen over ander werk aan te verbinden; Concreet is het voor werknemers niet altijd het geschikte moment om na te denken over ander werk, een andere locatie, omscholing, outplacement of detachering.

Werknemer en werkgever

 

 

  • Werknemer neigt tot uitstel van beslissingen, terwijl werkgever de beslissing wil versnellen;
  • Beiden hebben weinig grip op de ‘behandelwereld’;
  • Ideale oplossingen zijn voor werkgever en werknemer dikwijls volledig tegenovergesteld (de arbeidsovereenkomst beëindigen en een ander aannemen versus hoe dan ook in dienst willen blijven).

Dit geeft aan wat er zoal bij de werkgever en werknemer kan spelen op het moment dat de mediation start of loopt. Hoe de mediator hiermee om kan gaan wordt uiteengezet in de werkwijze van de mediator bij beëindiging en WVP.