Als werknemer een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten met de werkgever, is het de bedoeling dat beiden de verplichtingen nakomen die in het arbeidsovereenkomst zijn opgenomen.

Wanprestatie
In het recht zijn gevolgen verbonden aan het niet-nakomen van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk om te weten, of het de schuld is (of voor het risico) van de werknemer / werkgever dat de afspraken niet worden nagekomen. Is het niet zijn schuld (of zijn risico) dan spreken we van overmacht. Is het wel de schuld van de werknemer / werkgever of behoort het tot zijn risico, dan spreken we van wanprestatie.
Indien u als werknemer of werkgever dus de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet nakomt pleegt u wanprestatie. Bij het niet-nakomen van de verplichtingen moet u niet alleen denken aan niet (meer) willen, maar in bepaalde gevallen ook aan niet (meer) kunnen.

Ontbinding wegens wanprestatie
Het verzuimen van de verplichting(en) kan zo ernstig zijn dat het verzuim een ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. De wanprestatie van de werknemer zal doorgaans zo ernstig moeten zijn dat de werkgever de arbeidsovereenkomst laat ontbinden. Gedacht moet worden aan dringende redenen die ook ontslag op staande voet kan rechtvaardigen. Het gaat bijvoorbeeld om omstandigheden als:

  • het vaak te laat op het werk komen ondanks waarschuwing;
  • zich ziek melden zonder ziek te zijn;
  • het opzettelijk onder de maat presteren;
  • het opzettelijk verstoren van de orde of efficiëntie in de organisatie.

Mediator
Voordat u naar de rechter stapt kunt u een mediator inzetten om samen tot een oplossing te komen. De mediator zal samen met u en de andere partij op zoek gaan naar een passende oplossing voor de kwestie en hierbij rekening houden met de wederzijdse belangen.

Er zijn in feite drie oplossingen:

 

 

  • de arbeidsovereenkomst blijft van kracht;
  • de arbeidsovereenkomst wordt veranderd;
  • de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

Komt u er samen met mediation niet uit dan is een juridische procedure nog de enige mogelijkheid.