Wat is een conflict eigenlijk en wanneer spreken we van een arbeidsconflict?

Definitie Conflict (onenigheid)
“Een conflict is een situatie waarin twee of meer partijen methodes hanteren, doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die, daadwerkelijk of in de perceptie van de partijen, onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen.”

Het is een onopgeloste tegenstrijdigheid. Conflicten kunnen optreden tussen mensen, organisaties en landen. Een conflict kan gaan om de inhoud van de kwestie of om de relatie tussen de betrokkenen. Elk van de partijen voelt zich betrokken bij de oplossing van het conflict en zal in min of meerdere mate verantwoordelijkheid voelen voor de relatie met de andere partij(en).

Definitie arbeidsconflict
“Een arbeidsconflict is vaak een conflictsituatie tussen een werknemer en werkgever. Maar het kan ook een conflict zijn tussen medewerkers onderling. Van een arbeidsconflict is sprake wanneer tegenstellingen langdurig voortbestaan en niet goed worden opgelost, mensen gefrustreerd raken en zich persoonlijk belemmerd voelen.”

In Nederland melden zich 90.000 werknemers per jaar ziek als gevolg van een conflict op het werk. Uit onderzoek is gebleken dat conflicten op het werk een belangrijke oorzaak zijn van verzuim, overspannenheid, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Werkgever versus werknemer
Het is voor een werkgever en een werknemer vaak erg onduidelijk wat te doen in geval van een conflictsituatie, met name als verzuim een rol spelt. De diverse wetten en regelingen volgen elkaar in rap tempo op en zijn vaak lastig te interpreteren.

Evaring leert, dat in geval van een conflict situatie de vaak groeiende kloof tussen partijen wordt gevoed door een gebrek aan informatie die weer leidt tot overhaastig getrokken conclusies. De communicatie of het gebrek daaraan brengt werkgever en werknemer (vaak onnodig) in verdere escalatie.

Uw kwestie
Wilt u een oplossing vinden voor uw conflict en hoe gaat u die oplossing vinden?
Komt u er samen niet uit, wie is dan de aangewezen persoon om u verder te helpen? Belangrijk is om vast te stellen of u en diegene met wie u een conflict heeft bereid zijn om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Is die bereidheid er, dan kunt u onder begeleiding van een mediator het probleem gezamenlijk bespreken. Is die bereidheid er niet dan wordt u min of meer gedwongen om een adviseur/advocaat in te schakelen.