De kosten voor een mediation worden bepaalt door de kwestie waarvoor u mediation wilt inzetten. Bepalend is de duur van de mediation en het aantal partijen die betrokken zijn bij de kwestie.

Mediation wordt vaak op uurbasis ingezet. Naast de gespreksuren worden ook de uren voor administratie, telefoongesprekken, e-mail, voorbereiding, uitwerking, opstellen van correspondentie en overeenkomsten in rekening gebracht. In geval van arbeidsmediation worden deze vaak door werkgever of verzekeraar betaald. Is dit niet het geval dan kan in onderling overleg de kosten worden gedeeld.

Locatie mediation
Als partijen kiezen voor een andere locatie dan het kantoor van de mediator om de gesprekken te voeren, dan komen de kosten zoals huur van ruimte, reiskosten en reistijd van de mediator voor rekening van partijen.

Adviseur bij mediation
Alle partijen kunnen een eigen adviseur meenemen naar de mediation. Dit dient wel van tevoren met de andere partij(en) worden afgestemd. De kosten voor een adviseur komen voor rekening van de betrokken partij tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.

Tarief mediator
De tarieven van een mediator wordt deels bepaald door de ervaring en specialisatie. Gemiddeld zijn 2 tot 5 gesprekken voldoende om een conflict op te lossen.

Specialisatie arbeidsmediator
Het uitvoeren van mediations op het gebied van arbeidsconflicten vereist een wezenlijk andere aanpak dan in andere zaken. Er wordt veel gevraagd van de partijen en de mediator. De mediator ziet er niet alleen op toe dat partijen goed geïnformeerd hun beslissingen nemen. De arbeidsmediator dient kennis te hebben zowel het gebied van re-integratie als in het geval van de een ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
Heeft u een teamconflict dan kunt u ook een mediator op het gebied van werk en teams inschakelen. Informeer naar de speciale werkwijze bij teamtrajecten.

Mediation via The Lime Tree
De mediators van The Lime Tree netwerk zijn allemaal MfN registermediator en hebben allemaal de specialisatie opleiding voor arbeidsmediator: Werk, Ziekte en Exit gevolgd. De mediators hebben uitgebreide kennis van het begrip ziekte, conflict en ziekmelding, Wet Verbetering Poortwachter, arbeidsrecht, ambtenarenrecht, sociale wet- en regelgeving, re-integratie, WW, WIA en bijstand, rol van derden, machtsongelijkheid en ziekte. Vraag vrijblijvend het tarief op bij de The Lime Tree voor uw kwestie.

The Lime Tree deelt u van te voren mee wat het tarief en de kosten voor uw kwestie zijn. Als het bedrijf waar u werkt, de verzekeraar, arbodienst of andere instantie u verwezen heeft naar The Lime Tree, dan gelden er afspraken over intake, kosten en aantal gesprekken waarvan The Lime Tree u tevoren op de hoogte stelt.