Mediation kan hier heel goed werken, omdat een poging wordt ondernomen de complexiteit van het probleem in beeld te krijgen. De mediator kan partijen helpen voorbij hun eigen acute ‘pijnpunt’ te kijken naar de hele situatie. Soms kan er daarna met eenvoudige afspraken veel worden bereikt.

Dikwijls is het dan wel nodig om in de hoofden van zowel werkgever als werknemer ruimte te maken door hen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid en ook op hun eigen regelruimte. De mediator helpt ze dan weer ‘kapitein op hun eigen schip’ te zijn. Het helpt doorgaans veel, als de werknemer/patiënt zelf gaat kiezen en de dokter beschouwt als een van zijn adviseurs naast de andere. Alleen die beslissing doet vaak al wonderen.