Mediation bij reïntegratie
In re-integratiesituaties ligt de nadruk op hoe de subjectieve aanpak van de partijen en de betekenis die zij gegeven hebben aan bepaalde gebeurtenissen

 

  • ‘Hij is altijd tegen!’
  •  ‘Zij luistert nooit!’
  •  ‘Hij heeft geen oog voor zijn medewerkers en hoe hard die werken’

Deze uitspraken kunnen gezien worden in termen van individuele behoeften die op een andere manier voldaan kunnen worden.

De mediation heeft tot doel de re-integratie van de (zieke) werknemer in het arbeidsproces. Als re-integreren niet mogelijk is kan mediation ook ingezet worden voor de beëindiging van het dienstverband. Bij re-integratie is de kwestie niet altijd een conflict. Mediation kan dan bijvoorbeeld worden ingezet voor een betere samenwerking of gericht zijn op betere onderlinge communicatie.

De Wet Verbetering Poortwachter is van kracht geworden om de WIA-instroom drastische te beperken. Deze wet legt bij zowel de verantwoordelijkheid bij de werkgever als de werknemer die beiden de verplichting hebben om zich actief in te spannen om het ontstane probleem of conflict op te lossen. De STECR werkwijzer geeft aanbevelingen voor een multidisciplinaire aanpak van arbeidsconflicten.

Mediation bij reïntegratie resulterend in exit
Op het moment dat de afgesproken doelstelling verandert van re-integratie naar exit, verandert enigszins de benadering van de mediator. In plaats van het zoeken naar gezamenlijkheid en wederzijds begrip voor de ontstane situatie kijkend naar de toekomst wordt de focus verlegd naar afscheid nemen.

Tijdens een mediation kan het zijn dat partijen concluderen dat een hervatting of doorzetten van de werkrelatie niet in wederzijds belang van partijen is. Partijen hebben vaak een misverstand dat mediation niet over exit situaties gaat maar over het herstellen van de werkrelatie voor terugkeer in de organisatie.

Mediation is in principe een arena waar de mediator de conflicterende partijen helpt om op de gezamenlijk geformuleerde doelen uit te komen. Voor de mediator bij arbeidsgeschillen maakt het niet uit, zolang de partijen het maar eens zijn. Dit kan re-integratie zijn of exit en vaak een overgang van de ene naar de andere.