Voorkom als werkgever dat een conflict uitmondt in ziekte verzuim ofwel beperk het ziekteverzuim zoveel mogelijk. Bij verzuim als gevolg van een arbeidsconflict kan de arbodienst hierin een adviserende rol spelen. Het is van groot belang om conflicten tijdig te signaleren. Van een conflict is vaak maar het puntje van de ijsberg zichtbaar.  Zorg dat wat onder water zit boven water komt.

Enkele tips voor u als werkgever:

 • Attent zijn op signalen bij individu
  Wees alert op non-verbale uitingen en signalen zoals demotivatie, voortbestaan van persoonlijk ruzies zonder dat ze uitgepraat worden, psychische klachten (spanningsklachten, depressie), psychomatische klachten (hoofdpijn, maag/darm-, rug- en nekklachten).
 • Attent zijn op signalen op organisatieniveau
  Hoogverzuim op een afdeling, meer personeelswisseling, verminderde coördinatie en samenwerking, desintresse terwijl er onderlinge afhankelijkheid is.
 • Pro-actief gesprekken houden
  Door regelmatig gesprekken te houden, kunt u er mogelijk achter komen wat er onder uw werknemers leeft en welke mogelijke conflicten er sluimeren. Is er sprake van een conflict ga dan na of de betrokken werknemers ondersteuning vanuit de organisatie willen en/of nodig hebben om uit het conflict te komen.
 • Wees alert bij verzuim
  Zorg dat de arbodienst of bedrijfsarts alert is op werknemers die regelmatig verzuimen met vage klachten of last hebben van stress die veroorzaakt wordt door een arbeidsconflict. Verzuim kost geld.
 • Tijdig juiste interventie toepassen
  Komt u er samen niet uit, wacht niet op het moment dat het zich vanzelf oplost. Dat is vaak maar schijn! Een conflict wordt vaak nog van tafel geveegd maar komt vroeg of laat in veel grotere heftigheid terug. Het is zaak om tijdig in zo’n situatie een externe bemiddelaar, de mediator, in te schakelen om verdere escalatie en ‘besmetting’ te voorkomen. Zoek naar een ‘win-win’ situatie die door werkgever en werknemer wordt gedragen.
 • Het personeelsdossier
  Leg in overleg met de betrokken werknemers gegevens vast in het personeelsdossier. Het is van belang voor beide partijen om te kunnen aantonen dat actief is gezocht naar een oplossing van het conflict. Denk hierbij aan gegevens als waargenomen conflictsignalen en herkenning, mening van betrokkene(n) of er sprake is van een conflict, of de partijen zelf het conflict kunnen oplossen en de wens(en) van de betrokkene(n) ten aanzien van vervolgstappen.