Doorgaans zijn werkgever en werknemer in onzekerheid over ieders rol en verantwoordelijkheid en hebben ze allebei behoefte aan meer informatie van de bedrijfsarts. Het is niet ongewoon, dat beiden denken dat de bedrijfsarts allerlei dingen beslist en dat ze het daarmee moeten doen.

Het feit dat de bedrijfsarts adviseert en niet beslist, is nog niet altijd goed uit de verf gekomen. Het wemelt van de misverstanden en ieder vult de onzekerheid op zijn manier in, vaak met speculaties. Er kan bij werkgever en werknemer sprake zijn van weerstand tegen nemen van de verantwoordelijkheid, die overigens wettelijk verplicht is. Of de mediation wordt juist aangegrepen als een mogelijkheid om meer macht over de eigen situatie te krijgen.

Verzuimbeleid en bronnen van misverstanden
Situaties waarbij en waardoor verwarring en conflict op de loer liggen, zijn:

  • De Arbodienst adviseert werkgever en werknemer en heeft feitelijk geen beslissingsbevoegdheid. De praktijk is echter regelmatig anders. Vaak stuurt de Arbodienst zodanig, dat zij als enige beslisser functioneert. Om de verwarring nog groter te maken, blijft het soms ook nog onduidelijk wat er nu precies is beslist. Daarnaast zijn de consequenties vaak niet expliciet gemaakt. Dat wat regulier bij de normale werkgever rol hoort, raakt daarmee in de praktijk dus uit beeld.
  • Het UWV kijkt over de schouder mee. De wetgever heeft dit bedoeld als steun en duwtje in de rug (voor werkgever en werknemer), maar het leidt soms tot calculerend gedrag dat wel eens averechts uitpakt.
  • Er moet verplicht een casemanager worden aangewezen. Dat kan iemand uit het bedrijf zijn, maar ook iemand van de Arbodienst, van een re-integratiebedrijf of nog weer iemand anders. De casemanager heeft de rol van procesbewaker, de ‘leider’ van het spel. Is deze functionaris niet goed geworteld in het bedrijf, dan blijkt vaak dat de kracht ontbreekt, die vereist is in dit spel met de vele spelers en krachten.
  • Bij omscholing en zeker bij outplacement is er een re-integratiebedrijf met weer een eigen visie en inbreng. Dit kan alleen dan goed werken, als de casemanager de rol sterk invult.

Zie verder ook Arbeidsconflicten met verzuim.