Als statutair directeur heb je als het ware twee arbeidsrelaties. Naast de functie als directeur van de vennootschap (hierop is het vennootschapsrecht van toepassing) heb je ook een arbeidsovereenkomst met de vennootschap (hierop is het arbeidsrecht van toepassing). De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) gaat over je benoeming en over je ontslag.

Ontslag
In geval van beoogd ontslag dien je (rechtsgeldig) worden opgeroepen voor de AVA. Van te voren dien je wel te vernemen dat je ontslagbesluit op de agenda van de AVA staat en je krijgt ook de mogelijkheid om je te verweren. Indien de AVA na dit verweer toch besluit tot je ontslag als bestuurder, dan wordt hiermee tegelijkertijd automatisch je arbeidsrechtelijke relatie met de vennootschap beëindigd.

Afwijkende ontslagregels
Er gelden dus afwijkende ontslagregels; er is geen toestemming voor je ontslag bij het CWI of de rechter nodig. Wel moet een opzegtermijn in acht worden genomen. Veelal maken directeuren in een dergelijke situatie gebruik van de afvloeiingsregeling welke bij aanvang van het dienstverband in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Indien je van mening bent dat het ontslag kennelijk onredelijk is (dit dien je voor te leggen bij de rechter), dan kan je na je ontslag nog wel een eis tot schadevergoeding indienen.

Mediation
Vanwege de (te verwachten) publiciteit kiezen bestuurders vaak al op voorhand voor mediation. Het precaire arbeidsconflict of de ongemakkelijke ontslagsituatie wordt (voor zover mogelijk) binnenskamers opgelost en dat geeft voor alle betrokkenen rust. De mediator van The Lime Tree is u graag van dienst.