Bent u betrokken bij een arbeidsconflict als werkgever of als werknemer dan heeft rekening te houden met een aantal wettelijke kaders.

Wet Verbetering Poortwachter
De wet regelt het verkeer tussen werkgever en werknemer bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het doel van de WVP is vermindering van de WIA-instroom (vandaar de naam ‘poortwachter’) door meer dan voorheen nadruk te leggen bij de eigen verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer. Beiden moeten zich actief inspannen om het ontstane probleem op te lossen en er voor te zorgen, dat het probleem niet in de sociale fondsen (vooral de WIA) belandt.

STECR
De huidige aanpak is er op gericht om het conflict uit de ziektesfeer te houden en om het conflict op te lossen. De werkwijzer behelst een groot aantal aanbevelingen voor de bedrijfsarts, werkgever en werknemer en de (juridisch) adviseur.

Wat brengt mediation?
Cliënten komen in een mediation met allerlei verwachtingen, beelden en hoop. Hierbij speelt de eigen beleving van de feiten een grote rol. Wat kunt u als werkgever verwachten van mediation? Wat brengt mediation mij als werknemer?