• Maatschappelijk werk inschakelen
    Een maatschappelijk werker kan uitkomst bieden in de conflict situatie om samen naar een oplossing te kijken of door het initiëren van een andere aanpak.
  • Vertrouwenspersoon inschakelen
    Mocht de werknemer de kwestie niet met een medewerker binnen uw organisatie willen bespreken omdat de kwestie gevoelig ligt, dan kunt u als werkgever een gesprek met een vertrouwenspersoon voorstellen. Werknemers kunnen op het werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals agressie, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie. Voor een getroffen medewerker is het prettig om met zijn problemen terecht te kunnen bij een interne of externe vertrouwenspersoon van uw organisatie.
  • Mediator inschakelen
    Indien uw werknemer geen vertrouwen heeft om het intern op te lossen en hij dreigt te verzuimen of is reeds verzuimend dan kunt u een mediator in schakelen. Een mediator is een neutrale conflictbemiddelaar die met behulp van mediation de conflicterende partijen gezamenlijk  tot een oplossing te laten komen. Neutraal is het kernwoord. Anders dan bijvoorbeeld een advocaat is een mediator niet op de hand van één van de partijen, integendeel. Hij of zij is een onafhankelijke derde die analyseert op welke manier de partijen met elkaar communiceren en probeert de onderlinge communicatie te herstellen. Zodoende helpt een mediator bij het oplossen van een conflict of probleem. Een andere voorwaarde voor mediation is dat het vrijwillig gebeurt; bemiddelen heeft alleen zin als alle betrokkenen samen uit de problemen willen komen. Een laatste voorwaarde is vertrouwelijkheid; de partijen verplichten zich tot geheimhouding en dat wordt ook op schrift gezet.