Ieder persoon binnen de organisatie kan partij zijn in een mediation. Belangrijk is dat de juiste partijen aan tafel komen bij de mediator. Dit zijn de partijen die betrokken zijn bij het arbeidsconflict. Partijen kunnen zich in een mediation bij laten staan door een adviseur.

Er is vaak een groot tekort aan kennis bij beide partijen ten aanzien van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Vaak bestaat het beeld bij zowel de werkgever als de werknemer dat de bedrijfsarts beslist. En dat iemand niet kan (‘mag’) werken, zolang hij nog een vervolgafspraak heeft met een behandelde dokter of therapeut. Er is een groot gevaar voor het aanpakken van het verkeerde probleem, als er enig grijs’ in het verzuim te zien is. De werkgever is in een mediation meestal de direct leidinggevende van de werknemer.

Werkgever zal dan vaak ofwel te bezorgd zijn ofwel te hard aandringen op snelle terugkeer. In beide gevallen wordt er alleen gesproken over de ziekte en arbeidsgeschiktheid van de werknemer en niet over aspecten van het werk en de organisatie. Doorgaans kennen beide partijen de wetgeving niet en is ook het begrip ‘passende arbeid’ niet bekend.