Bij het beëindigen van een arbeidsrelatie zijn een 3 tal factoren van invloed voor het vervolg:

Gaat het om ontslag of ontbinding?
We kennen in Nederland een duaal systeem van afscheid nemen, als werkgever en werknemer het contract willen beëindigen.

Kantonrechtersformule: ontvangt u ontslagvergoeding en hoeveel is dit?
De kantonrechtersformule is de basis waarop kantonrechters bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst bepalen of een ontslagvergoeding wordt toegekend.

Ontslag en recht op WW: verwijtbaar ontslag of ontslag vragen bij werkgever?
Een werknemer kan ontslag nemen maar hij verliest daarmee aanspraak op WW, omdat hij dan ‘verwijtbaar’ werkeloos is geworden. De werkgever kan aan de werknemer vragen te vertrekken, maar ontneemt deze dan een groot deel van zijn beschermende voorzieningen.

N.B.: Op 1 juli 2015 gaan er veel veranderingen in de ontslagprocedures gelden. De kantonrechtersformule die als leidraad wordt gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding komt te vervallen. Ter vervanging komt er een meer sobere transitie vergoeding. Dat is bestemd voor omscholing en begeleiding van de ontslagen werknemer voor een spoedige terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Transitievergoeding
Bij een dienstverband tot 10 jaar krijgt de werknemer 1/3 maandsalaris per dienstjaar voor ieder jaar dat het dienstverband heeft geduurd. Bij 10 jaar krijgt de werknemer een 1/2 maandsalaris per dienstjaar.

Er is een maximum van € 75.000,-, als de werknemer meer verdiend dan is de limiet een jaarsalaris.
Bij ernstige verwijtbaarheid van de werkgever aan het ontslag kan de kantonrechter nog een aanvullende vergoeding toekennen.