Vaak blijkt dat werknemer en werkgever een ernstig tekort bestaat aan technische kennis. Kennis ten aanzien van wetten en regels, procedures, voetangels en klemmen. De sterke emotie en vooral de sterke rol van achterliggende ethische waarden maken partijen soms onzakelijk. Partijen zitten erg vast in hun emoties en zien alleen maar hun eigen pijn en hun eigen gelijk.

Bent u zich bewust van het volgende:

 • Hanteert u zelf een emotionele opvatting over gelijk en ongelijk?
 • Wordt uw emotie en uw stellingname niet zomaar door anderen gedeeld?
 • Wat voor u gegeven feit is, is voor anderen niet altijd een gegeven feit;
 • Rechters willen evidentie: verslaglegging, aantoonbare argumenten;
 • Het Nederlandse arbeidsrecht is ingericht om werknemers te beschermen.

De ‘Echte’ Kwestie
Niet anders dan in veel mediations zal de manifeste kwestie vaak niet de ‘echte kwestie’ zijn. Natuurlijk is het voor beiden een probleem, dat werknemer niet werkt, maar de reden voor verzuim zal veelal door beiden (en door de betrokken artsen) verschillend worden benoemd. De mediator vraagt hier door.

A. Het verschil tussen ziek en arbeidsongeschikt:

 

 • Waarom kan de werknemer niet werken?
 • Is hij niet in staat het eigen werk te doen?
 • Of kan hij helemaal niet werken?

B. Het verschil tussen klacht en kwaal, anders gezegd tussen pijn en functiestoornis:

 

 

 • Is er sprake van pijn en zo ja, hoe zit het dan met pijnbestrijding. Is dit tijdelijk of langdurig.
 • Is er sprake van fysieke beperking, bepaalde dingen niet kunnen doen, die consequenties hebben voor het uitvoeren van het (eigen) werk.

C. Het verschil in beleving tussen cliënten.
Bijna per definitie hebben beiden een ander, eigen ‘verhaal’:

 

 

 • Wat is er gebeurd, waardoor werknemer zich heeft ziek gemeld?
 • Wat is het verschil tussen de dagen voor de ziekmelding en de dagen erna?