Wat doet u als er een verstoorde arbeidsrelatie of arbeidsconflict is wat u zelf niet kunt oplossen en wat beslist wel opgelost moet worden? Vaak wordt het dan uit handen gegeven en wordt aan een ander (de rechter, de arbiter) verzocht om een uitspraak te doen.

Arbeidsmediation
Mediation is een manier om een probleem of arbeidsconflict op te lossen waarbij degenen die het conflict hebben, het schijnbaar onmogelijke toch doen, namelijk het zelf oplossen. Dat kan omdat zij gesprekken voeren samen met een neutrale, onpartijdige derde persoon, de mediator. Lees meer hoe mediation werkt.

Soorten arbeidsmediation
Arbeidsmediation wordt onderverdeeld in 2 hoofd categorieën: arbeidsconflict met verzuim en zonder verzuim. Een verder verdeling is naar re-integratie, exit en team of groepsconflicten waar mediation een rol kan spelen. Wat de aanpak en de rol van mediation hierbij kan zijn wordt in dit onderdeel verder uitgewerkt.

Wie initieert een mediation?
Een mediation kan op advies van verschillende personen of instanties worden ingezet. Personen of instanties die werkzaam zijn binnen of buiten de organisatie. Belangrijk is om van te voren duidelijkheid te hebben over wie de kosten betaald.

Wie zijn de partijen in een mediation?
Ieder persoon binnen de organisatie kan partij zijn in een mediation. Belangrijk is dat de juiste partijen aan tafel komen zitten. Partijen die betrokken zijn bij het arbeidsconflict. Partijen kunnen zich bij laten staan door een adviseur.

Werkwijze van de mediator
Die mediation gesprekken zijn heel anders dan gewone gesprekken. De mediator ziet erop toe dat deze gesprekken opbouwend verlopen. Hij zorgt ervoor dat beiden kunnen zeggen wat voor hen zo belangrijk is en dat men over en weer goed naar elkaar luistert. Daarna kan er aan oplossingen gewerkt worden en kan men zich weer op de toekomst richten.

De mediator oordeelt niet, ook niet over de gekozen oplossing. Wel zorgt de mediator ervoor dat mensen goed geïnformeerd hun beslissingen nemen en zich bewust zijn van de gevolgen. Met mediation blijven mensen zelf aan het roer staan om die oplossing te vinden die het beste past bij hun situatie.

Mediation bij The Lime Tree
De werkwijze is het uitgangspunt voor de mediators die voor The Lime Tree werken. The Lime Tree is specialist in het uitvoeren van mediations. Steeds meer mensen en organisaties ontdekken de voordelen van mediation als een andere, betere manier om problemen of conflicten op te lossen.

De voordelen:

  • snelheid
  • lage kosten
  • herstel van onderlinge relatie

Ook de overheid ziet deze voordelen van mediation, bovendien wordt de druk op het juridische apparaat er sterk door verminderd. In toenemende mate stimuleert de overheid op diverse manieren het gebruik van mediation.

Werknemer
Bent u als werknemer betrokken bij een arbeidsconflict, dan kunt u om het inschakelen van een mediator vragen. Dit heeft met name zin als uw leidinggevende er niet in slaagt om het conflict op te lossen, of als deze als partijdig wordt beschouwd. U kunt via uw leidinggevende, personeelsverantwoordelijke of bedrijfsarts vragen om de begeleiding van een onafhankelijke mediator. De NMI registermediators van The Lime Tree zijn u graag van dienst.

Werkgever
Voor u als werkgever heeft een arbeidsconflict een negatieve invloed op de werkvloer en daarmee ook op de resultaten van het bedrijf. Daarnaast leidt een conflict vrijwel altijd tot ziekteverzuim en dus ook tot hogere kosten of lagere productiviteit. Ook eindigt een arbeidsconflict nog vaak in een duur ontslag. Door vroegtijdig een mediator in te schakelen kunt u grotere problemen en extra kosten voorkomen. De NMI registermediators van The Lime Tree zijn uw graag van dienst en kunnen u tevens begeleiden bij belastingzaken en zakelijke conflicten.