Arbeidsconflicten zijn regelmatig een reden tot verzuim. Vaak lijkt wegblijven voor werknemers de enige uitweg bij een conflict. Onderzoek toont aan dat ongeveer 90.000  ziekmeldingen per jaar voortkomen uit een conflict op het werk.

Conflict is geen ziekte
Een arbeidsconflict is geen legitieme reden voor een ziekmelding, simpelweg omdat er op het moment van ziek melden geen sprake is van ziekte of gebrek. Een conflict kan overigens wel de oorzaak zijn van ziekte en zo toch leiden tot legitiem ziekteverzuim.

In de relatie tussen arbeidsverzuim en medische beperkingen zijn er vier situaties mogelijk:

  • Arbeidsverzuim met medische beperking
  • Arbeidsverzuim zonder medische beperking
  • Geen arbeidsverzuim en geen medische beperkingen
  • Geen arbeidsverzuim maar wel medische beperkingen

In al deze situaties kan er sprake zijn van een arbeidsconflict waarbij in de eerste twee genoemde situaties werknemer aan het werk is en in de laatste twee genoemde situaties de werknemer wegblijft van het werk.