Mediation bij arbeidsconflict
Mediation is een manier om een probleem of arbeidsconflict op te lossen waarbij degenen die het conflict hebben, het schijnbaar onmogelijke toch doen, namelijk het zelf oplossen. Dat kan omdat zij gesprekken voeren samen met een neutrale, onpartijdige derde persoon, de mediator.

Bij arbeidsconflicten kan mediation ingezet worden, zowel bij het herstel van de werkrelatie als bij het verbreken ervan. Tijdens de mediation blijkt welke beslissing de beste is. Soms is dat een andere uitkomst dan de mensen zelf verwachtten toen ze aan mediation begonnen.

Mediation betekent keuzes maken die goed onderbouwd zijn en waarover nagedacht is, keuzes waar ieder zich wel bij voelt en die de werkelijke belangen dienen, ook op de langere termijn.

Mediation bij exit
Mediation is uitermate geschikt bij beëindiging van een dienstverband. Met name bij exit-mediation moet de mediator de weg weten in het doolhof van juridische regelingen.

In exit mediations worden de gebeurtenissen vertaald in een passende regeling tussen de partijen, gebaseerd op bestaande normen zoals de kantonrechtersformule. De exit mediator beschikt dus over mediationvaardigheden ‘over de persoon van de cliënten’, maar ook over ervaring hoe de kantonrechtersformule wordt toegepast. Deze informatie brengt hij of zij in de mediation in. Aan het einde van de mediation wordt een beëindigingovereenkomst gemaakt door de mediator of de vertegenwoordiger van de partijen en ondertekend door partijen. In bepaalde situaties wordt de beëindigingovereenkomst ook ingediend bij de kantonrechter voor officiële goedkeuring.

Voor de werknemer is het essentieel dat de verwoording voldoende dekkend is om zijn WW-rechten te waarborgen.