Als werknemer heeft u niet alleen rechten maar ook plichten. Volgens de wet dient u zich als “goed werknemer” te gedragen. Maar als u een conflict heeft met uw werkgever, bijvoorbeeld over werktijden of functioneren, dan kunt u dit het beste met de werkgever zelf oplossen.

Voorkom als werknemer zoveel mogelijk dat uw conflict escaleert en uitmond in verzuim. Maak uw probleem of conflict bespreekbaar. Soms is de andere partij zich niet bewust van uw probleem of ziet de ander uw probleem niet als een conflict. Geef duidelijk aan waar het probleem zit.

Bij verzuim als gevolg van een arbeidsconflict kan de arbodienst hierin een adviserende rol spelen. Het is van groot belang om conflicten tijdig te signaleren. Hoe eerder het conflict ter sprake komt hoe sneller vaak de oplossing te vinden is.

Enkele tips voor u als werknemer:

 • Attent zijn op signalen bij uzelf
  Wees alert op signalen zoals demotivatie, voortbestaan van persoonlijk ruzies, psychische klachten (spanningsklachten, depressie), psychomatische klachten (hoofdpijn, maag/darm-, rug- en nekklachten). Zodra u deze signalen heeft moet u actie ondernemen. Zoek de juiste persoon die u kan helpen.
 • Gesprekken met werkgever
  Als uw regelmatig gesprekken heeft met uw werkgever bespreek dan uw probleem. Zijn die gesprekken niet regelmatig vraag dan een gesprek aan. Door met elkaar in gesprek te gaan wordt vaak voor beiden veel duidelijk. Wat voor uw een probleem is hoeft voor de ander totaal geen probleem te zijn. Zorg dat u samen aan een oplossing gaat werken.

  Is er sprake van een conflict ga dan na of u ondersteuning vanuit de organisatie nodig heeft om uit het conflict te komen.

 

 

 • Tijdig juiste interventie toepassen
  Komt u er samen niet uit, wacht niet op het moment dat het zich vanzelf oplost. Dat is vaak maar schijn! Een conflict wordt vaak nog van tafel geveegd maar komt vroeg of laat in veel grotere heftigheid terug. Het is zaak om tijdig in zo’n situatie een externe bemiddelaar, mediator, in te schakelen om verdere escalatie en ‘besmetting’ te voorkomen. Zoek naar een win-win situatie die door uw werkgever en u als werknemer wordt gedragen.

 

 

 • Het personeelsdossier
  Laat in overleg met de betrokkenen gegevens vastleggen in uw personeelsdossier. Het is van belang voor beide partijen om te kunnen aantonen dat actief is gezocht naar een oplossing van het conflict. Denk hierbij aan gegevens als waargenomen conflictsignalen en herkenning, mening van betrokkene(n) of er sprake is van een conflict, of de partijen zelf het conflict kunnen oplossen, wens(en) van de betrokkene(n) ten aanzien van vervolgstappen.