Werkgever en werknemer zijn slecht geïnformeerd.
Als er verzuim is waaraan een conflict ten grondslag ligt, is dat meestal omdat beide partijen slecht zijn geïnformeerd en niet op de hoogte zijn van regelgeving. De werkgever is vaak slechter geïnformeerd dan de werknemer (omdat die vaak via zijn behandelaar hoort over de diagnose en de behandelperspectieven). Het medisch geheim, de vaak beperkte tijd voor overleg en de vaak grote afstand tussen werkgever en werknemer zorgen vaak voor een informatiekloof.

De werkgever kan dan moeilijk genuanceerd reageren en doet “teveel” of juist “te weinig”. Vragen stellen en belangstelling tonen of een gesprek openen over passend werk kunnen heel verkeerd worden opgevat.

De werknemer is vaak beducht voor pressie en verschuilt zich achter de dokter, waarvan hij de meeste steun verwacht. De verschillende doktoren en andere behandelaars communiceren vaak te weinig. Bovendien hebben zij nu eenmaal verschillende beroepsrollen en opdrachten.

Er bestaan dus heel wat bronnen voor misverstanden. Vaak zit er een bepaalde “lading” in de communicatie, omdat er onuitgesproken oordelen over elkaar bestaan.

Mediator
Een mediator kan uitkomst bieden en de communicatie weer in goede banen leiden. Een mediator is niet partijdig en kan door verschillende interventies werknemer en werkgever weer tot elkaar brengen.