• Maatschappelijk werk inschakelen
    Een maatschappelijk werker kan uitkomst bieden in uw conflictsituatie om samen naar een oplossing te kijken of door het initiëren van een andere aanpak.
  • Vertrouwenspersoon inschakelen
    Mocht u als werknemer de kwestie niet met een medewerker binnen uw organisatie willen bespreken omdat de kwestie gevoelig ligt, dan kunt u als werknemer een gesprek met een vertrouwenspersoon aanvragen. Bent u op het werk geconfronteerd met vormen van ongewenst gedrag, zoals agressie, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie dan kunt u met uw kwestie terecht bij een interne of externe vertrouwenspersoon binnen of buiten uw organisatie.
  • Mediator inschakelen
    Indien u geen vertrouwen heeft om het intern op te lossen en u overweegt om te verzuimen of u bent reeds verzuimend dan kunt u vragen om een mediator in te schakelen.

    Een mediator is een neutrale conflictbemiddelaar die met behulp van mediation de conflicterende partijen gezamenlijk  tot een oplossing te laten komen. Neutraal is het kernwoord. Anders dan bijvoorbeeld een advocaat is een mediator niet op de hand van één van de partijen, integendeel. Hij of zij is een onafhankelijke derde die analyseert op welke manier de partijen met elkaar communiceren en probeert de onderlinge communicatie te herstellen. Zodoende helpt een mediator bij het oplossen van uw conflict of probleem. Een andere voorwaarde voor mediation is dat het vrijwillig gebeurt; bemiddelen heeft alleen zin als alle betrokkenen samen uit de problemen willen komen. Een laatste voorwaarde is vertrouwelijkheid. De partijen verplichten zich tot geheimhouding en dat wordt ook op schrift gezet.