Veel dingen uiten zich als ziekteverschijnselen, maar zijn in feite ontregelingen van het lichaam, die wel vervelend voelen en soms ook gevaarlijk zijn, maar niet tot het domein ‘ziekte’ horen. Hoge bloeddruk als gevolg van onder spanning leven is geen ziekte, maar een indicatie voor ‘u bent in de gevarenzone’ of ‘over de rode streep’.

Slecht slapen, doordat men zich niet kan losmaken en piekert, is geen ziekte maar wel ongezond. De belangrijkste risicofactoren in het werk voor psychische arbeidsongeschiktheid zijn gelegen in een slechte werksfeer en te hoge werkdruk. De belangrijkste demografische kenmerken zijn: vrouw, lage opleiding of alleenstaand zijn zonder regelmogelijkheden (bijvoorbeeld: weinig sociale steun, geen kinderopvang, weinig perspectief).

Betekenis voor cliënten in een mediation
Afhankelijk van hoe cliënten zelf omgaan met hun ziekte, kan de werknemer zich hulpeloos voelen. Of hij kan juist in de mediation de kans grijpen de touwtjes zelf meer in handen te krijgen. De werkgever zit, net als de werknemer, met allerlei oordelen en vooroordelen over ziekte, over arbeid, over werkgeverschap en werknemersschap, over artsen, over instanties en hulpverleners. Ook de werkgever kan zich meer of minder meester voelen over de situatie en zich meer of minder hulpeloos opstellen. Voor beiden kan een mediation het zoveelste station zijn, waar hulp verleend wordt.