In de verzuimliteratuur wordt wel onderscheid gemaakt tussen:

Wit verzuim
Werknemer is terecht niet aan het werk. Hij mankeert echt iets, kan daardoor zijn werk niet verrichten en er is geen twijfel aan zijn motivatie en gedrag;

Grijs verzuim
Er zijn problemen en ziekte speelt een rol. Misschien is iemand teveel belast: door verkeerde beroepskeuze, door teveel hooi op de vork. Misschien is er iets mis met de werkhouding van werknemer, misschien met het personeelsbeleid van werkgever. Een ziekmelding kan ook een schreeuw om hulp zijn;

Zwart verzuim
Werknemer is niet ziek en bedriegt de boel.