U kunt uw kwestie aanmelden middels het aanmeldingformulier voor mediation. Daarna ontvangt u van The Lime Tree informatie over de werkwijze van mediation. Vanaf het eerste telefoontje tot en met de afronding van de mediation weet u waar u aan toe bent, wat u mag verwachten en wat er van u verwacht wordt.

The Lime Tree werkt voor particulieren, zelfstandigen, voor bedrijven en overheden en via verwijscontracten met verzekeraars en arbodiensten. Ook zet The Lime Tree ondermeer mediators in bij speciale projecten, zoals trajecten voor implementatie van mediation binnen de overheid.

De voordelen van mediation zijn:

  • snelheid,
  • lage kosten,
  • herstel van onderlinge relatie.

Mediationtraject bij The Lime Tree
Een mediationtraject is in verschillende mediation processen ingedeeld.

Melding conflict
Als u overweegt een mediator in te schakelen, dan kunt u ons bellen op 030-2255914 of e-mailen. U en degene met wie u een conflict heeft, ontvangen dan van ons informatie over de inzet van mediation. Als u overweegt deel te nemen aan een mediation, dan hebben de partijene apart een telefonische intake met een intakemediator van The Lime Tree.

Intake
In dit gesprek worden uw vragen beantwoord en wordt beoordeeld of de kwestie zich leent voor mediation en of alle betrokkenen willen meewerken aan een oplossing via mediation. Als dat zo is, dan zoekt The Lime Tree één van haar mediators bij u in de buurt. Kort daarna kan de mediation starten.

Mediationgesprekken
De mediator neemt contact op met de mediationpartijen voor het plannen van het eerste gesprek. Tijdens dit gesprek wordt eerst formeel de mediationovereenkomst toegelicht en ondertekend. U ontvangt deze mediationovereenkomst van tevoren.

De meeste mediationgesprekken vinden plaats met alle partijen tegelijk. Soms vinden er aparte gesprekken met betrokkenen plaats als de mediator dat nodig vindt. Dat wordt altijd van tevoren verteld. Er gebeurt dus niets achter uw rug om.

Telefoontjes tussendoor met de mediator zijn niet mogelijk. Behalve natuurlijk om bijvoorbeeld een afspraak te verzetten. De mediationgesprekken vinden gewoonlijk plaats op het kantoor van de mediator. Dat is neutraal terrein voor alle betrokkenen. In voorkomende gevallen kan ook een andere locatie worden gekozen als iedereen daarmee akkoord gaat.

Misverstanden
Mensen met een conflict hebben meestal veel misverstanden over de kwestie. Om misverstanden uit de weg te ruimen wordt tijdens de mediation veel informatie uitgewisseld. Het gesprek verloopt anders dan gewone gesprekken, omdat de mediator ervoor zorgt dat ieder kan uitpraten en kan zeggen wat belangrijk voor hem/haar is.

De emoties kunnen natuurlijk soms hoog oplopen, maar toch zorgt de mediator ervoor dat het gesprek niet ontaardt in geruzie. De mediator let erop dat u beiden ook echt zegt waar het u om gaat en dat u beiden ook begrijpt wat de ander bedoelt.
Als de misverstanden uit de wereld zijn en u elkaars standpunt begrijpt, dan is de tijd rijp om naar een oplossing te gaan kijken.

Taak mediator
De mediator heeft als taak ervoor te zorgen dat er niets snel even doorgedrukt wordt en dat u beiden de tijd neemt om goed na te denken voordat een oplossing gekozen wordt. De mediator zal zelf geen advies geven. Mocht het nodig zijn, dan kunt u natuurlijk wel een adviseur raadplegen. Bijvoorbeeld een accountant, advocaat of fiscalist. Soms zal de mediator u dat dringend aanraden, maar zeker niet altijd.

Eindovereenkomst
Als u tot overeenstemming gekomen bent, dan legt de mediator dat vast in een eindovereenkomst die alle betrokkenen ondertekenen.

Evaluatie
The Lime Tree wil op de hoogte zijn van uw beoordeling van de mediator en van het mediationproces. De partijen ontvangen een evaluatieformulier met het verzoek deze retour te zenden aan The Lime Tree. Mede door uw medewerking kan The Lime Tree haar diensten en service kwalitatief hoog houden.