In het geval dat er sprake is van een arbeidsconflict met een ziekmelding is het noodzakelijk dat de bedrijfsarts beoordeeld wat de medische beperkingen zijn en wat de prognose daarvan is. Dit beoordelen mag tot de ‘core business’ van de bedrijfsarts worden gerekend, maar bij arbeidsconflicten is extra aandacht vereist op een aantal punten om te voorkomen dat conflicten gemedicaliseerd worden.

Het spreekuur van de bedrijfsarts is niet alleen bedoeld om tot een oordeel over de medische beperkingen te komen. Het is in het belang van de werknemer en voor zijn herstel om een helder beeld te krijgen wat er aan de hand is. Voor het vervolgtraject is het van belang  om de medische component en de conflictcomponent uit elkaar te halen. Door dit onderscheid is mogelijk om gericht te kunnen interveniëren, ook beide componenten met elkaar verweven zijn.

Op basis van de verzamelde gegevens komt de bedrijfsarts tot een oordeel. Dit oordeel is het uitgangspunt voor het advies naar de werknemer en de werkgever.