We kennen in Nederland een duaal systeem van afscheid nemen, als werkgever en werknemer het contract willen beëindigen. Er is de route via het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) of de route via de Kantonrechter (KR). Van belang is te weten, dat bij de route via het CWI de werkgever pas na ontvangst van de CWI-vergunning mag opzeggen met inachtneming van de wettelijke (minimale) dan wel contractuele opzegtermijn.

Bij de route via de KR ontbindt de KR op korte termijn; dat is dan ook de datum van de beëindiging van het arbeidscontract. Bij de KR kan op twee manieren een ontbinding aangevraagd worden, te weten een procedure op verweer, of een geregelde ontbinding (pro forma ontbinding genoemd). Vanwege de ingewikkelde materie is het verstandig om een adviseur in te schakelen in geval van een ontslag- of ontbindingssituatie. Wij zijn je graag van dienst.