Wat kan ik doen als werknemer?

Ik heb een conflict met mijn leidinggevende / collega.
Ik voel met niet geïnformeerd of gelijkwaardig behandeld door mijn werkgever.
Ik voel met niet gewaardeerd door mijn leidinggevende / collega’s.
Ik kan de werkdruk niet aan en ik krijg hier stress van.

Wat kan ik doen?

 

 

 • In gesprek gaan met de betreffende collega of uw leidinggevende
  Ga het gesprek zo tijdig mogelijk aan om verdere escalatie te voorkomen. Van uitstel komt vaak veel meer ellende.  In veel gevallen komt u er samen uit. Voorkom dat deze situatie in de toekomst nogmaals voor kan komen. Maak afspraken voor het geval er weer een soort gelijke situatie optreed. Voorkomen is beter dan genezen.

 

 

 • P&O inschakelen
  Komt u samen er niet uit of is de leidinggevende of collega juist het probleem dan kan een medewerker van P&O misschien uitkomst bieden. Een P&O afdeling komt op voor de belangen van zowel de werkgever als van de werknemer. Ziet u de P&O medewerker als verlengstuk van de werkgever en heeft u er geen vertrouwen in dat uw belangen ook worden gehoord. U zult op zoek moeten gaan naar de juiste persoon die u wel vertrouwt.
 • Met Maatschappelijk werker praten
  Een maatschappelijk werker kan uitkomst bieden in de conflict situatie om samen naar een oplossing te kijken of door het initiëren van een andere aanpak. Samen kijkt u naar wat u het beste kan helpen in uw situatie.
 • Vertrouwenspersoon inschakelen
  Mocht u uw kwestie niet met een medewerker binnen uw organisatie willen of kunnen bespreken omdat de kwestie gevoelig ligt, dan kunt u als werknemer een gesprek met een vertrouwenspersoon aanvragen. Bent u op het werk geconfronteerd met vormen van ongewenst gedrag, zoals agressie, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie. Wellicht is het voor u prettig om met uw problemen terecht te kunnen bij een interne of externe vertrouwenspersoon binnen of buiten uw organisatie.
 • Vragen om Mediator die neutraal kan bemiddelen in uw arbeidsconflict
  Indien uw als werknemer geen vertrouwen heeft dat u samen met uw werkgever het conflict kunt oplossen dan kunt u om een mediator vragen. Een mediator is een neutrale conflictbemiddelaar die met behulp van mediation de conflicterende partijen gezamenlijk  tot een oplossing te laten komen. Neutraal is het kernwoord. Anders dan bijvoorbeeld een advocaat is een mediator niet op de hand van één van de partijen, integendeel. Hij of zij is een onafhankelijke derde die analyseert op welke manier de partijen met elkaar communiceren en probeert de onderlinge communicatie te herstellen. Zodoende helpt een mediator bij het oplossen van een conflict of probleem. Een andere voorwaarde voor mediation is dat het vrijwillig gebeurt; bemiddelen heeft alleen zin als alle betrokkenen samen uit de problemen willen komen. Een laatste voorwaarde is vertrouwelijkheid; de partijen verplichten zich tot geheimhouding en dat wordt ook op schrift gezet.