Advocaat is als belangenbehartiger altijd partijdig. De advocaat behartigt alleen het belang van zijn eigen cliënt en minder het gezamenlijk belang. Dit is voornamelijk geschikt voor mensen die absoluut niet meer met elkaar meer kunnen praten. Nadeel van deze procedure is dat het erg lang kan duren, omdat alle communicatie via de advocaten verloopt. Een ander nadeel zit vaak in de mentaliteit om te vechten, waarbij zout in iedere wond gestrooid kan worden en het risico dat het hierdoor daadwerkelijk in een gevecht uitmondt. Partijen zijn jaren later nog even ver van huis en nog aan het procederen of willen nog steeds niet met elkaar spreken. De kosten van deze bemiddeling kan erg hoog oplopen. Het is de rechter die uiteindelijk de beslissing neemt en niet u.
Dit kan tot frustratie leiden waarbij de emoties nog meer oplopen. Gevolg is vaak nog meer procedures en dat de relatie tussen partijen nog verder verstoord raakt.

Daarnaast kunt u kiezen voor een gezamenlijke advocaat. U kiest voor degelijkheid, ervaring met de praktijk en een specialist in het arbeidsrecht. Soms is een advocaat ook mediator. Een nadeel is vaak dat de kosten van een advocaat vele malen hoger uitvallen dan die van een mediator.

Gerechtelijke Procedure bij een arbeidsconflict
Van een procedure is sprake als twee of meer partijen een geschil met elkaar hebben en dit geschil aan een rechtbank wordt voorgelegd (aanhangig gemaakt). Die partijen kunnen zowel natuurlijke personen (mensen van vlees en bloed) als rechtspersonen (juridische constructies die door mensen worden gedreven, zoals een vereniging, bedrijf of een staat) zijn. Een rechter moet uiteindelijk een uitspraak doen in dit geschil. In het burgerlijk recht en het strafrecht heet zo’n uitspraak vonnis. Het geheel aan wet- en regelgeving dat voorschrijft hoe rechtszaken moeten worden gevoerd en waaraan deze moeten voldoen wordt procesrecht genoemd.

Na een schriftelijke voorbereiding waarin tussen partijen stukken kunnen worden gewisseld volgt in de meeste gevallen een rechtszitting. Het is buiten het strafrecht mogelijk dat vooraf eerst mediation of bemiddeling wordt beproefd. Het kan zijn dat een rechter direct uitspraak doet zonder zitting. Dat kan bijvoorbeeld als gelijk al duidelijk is dat aan bepaalde formele eisen voor het proces niet is voldaan. Dat kan al zijn als het griffierecht niet is voldaan.

Kenmerken procedure

  • De rechter beslist
  • Op basis juridische standpunten
  • Juridische context en maatstaven