De kantonrechtersformule is de basis waarop kantonrechters bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst bepalen of een ontslagvergoeding wordt toegekend. Ook bepaalt de kantonrechtersformule de hoogte van de ontslagvergoeding. De kantonrechtersformule wordt ook wel ABC formule genoemd.
Het aantal gewogen dienstjaren, de beloning per maand en de correctiefactor geven de uitkomst van de kantonrechtersformule:

A * B * C geeft de hoogte van de ontslagvergoeding.

  1. Het aantal gewogen dienstjaren. Bij de berekening van A wordt een waarde toegekend aan het aantal dienstjaren. De dienstjaren worden afgerond op hele jaren. Elk dienstjaar van een werknemer jonger dan vijfendertig jaar telt een half keer mee. Jaren gewerkt tussen de vijfendertig en vijfenveertig jaar oud tellen één keer mee. Jaren tussen de vijfenveertig en vijfenvijftig jaar oud tellen anderhalf keer mee. Dienstjaren na het vijfenvijftigste levensjaar van de werknemer tellen twee keer mee. Oudere werknemers ontvangen bij ontslag vaak een hogere gouden handdruk, omdat ze lange dienstverbanden hebben.
  1. De beloning per maand. Bij de berekening van het maandsalaris wordt de vaste beloning als uitgangspunt genomen. Hieronder vallen het vaste bruto maandsalaris, de 13e maand, structureel overwerk, vakantiegeld, structurele winstdeling en vaste ploegen toeslag. Werkgeversdeel pensioenpremie, werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering, auto van de zaak, onkostenvergoeding, niet-structurele winstdeling en tantième vallen niet onder de vaste beloning. Dus; hoe hoger het maandsalaris, hoe hoger de uitkomst van de kantonrechtersformule.
  1. De correctiefactor. De correctiefactor is de variabele factor, waarmee de kantonrechter laat weten of rekening moet worden gehouden met bijzondere omstandigheden die leiden tot een hogere of lagere uitkomst. De correctiefactor 1 geldt als sprake is van een ‘neutrale’ of ‘kleurloze’ ontbinding. Correctiefactor 0,5 of 0 geldt als de kantonrechter de werknemer verwijtbaar acht aan het ontslag. De ontslagvergoeding halveert of wordt zelfs 0. Als sprake is van verwijtbaarheid of nalatigheid van de werkgever zal de correctiefactor 1,5 of 2 worden. De ontslagvergoeding wordt anderhalf of twee keer zo hoog. Hoe meer een werkgever te verwijten valt hoe hoger de ontslagvergoeding die werkgever moet betalen.

Men hoort wel eens verhalen over top bestuurders die bij ontslag soms enorm hoge vergoedingen ontvangen. De berekening van een dergelijke vergoeding is dan niet gebaseerd op de kantonrechtersformule maar deze is dan in onderling overleg vastgesteld.