In het geval dat er sprake is van een arbeidsconflict zonder ziekmelding is het noodzakelijk om samen tot een oplossing te komen. Conflicten kunnen plotseling ontstaan maar kunnen ook een lange aanloopperiode hebben. Naar mate conflicten langer blijken te duren, verharden meestal de standpunten en dat maakt de zaak vaak nog ernstiger.

Ontdek wat u als werkgever kunt doen in dit geval?

En wat kunt u als werknemer doen?