Een mediation kan op advies van verschillende personen of instanties worden ingezet:

  • de werkgever die een conflict met een medewerker heeft
  • de werknemer die een conflict heeft met leidinggevende, collega, werkgever
  • de P&O medewerker
  • de bedrijfsarts
  • de maatschappelijk werker
  • UWV
  • advocaat

Van te voren moet duidelijk zijn wie de kosten betaalt. Dit heeft geen invloed op het mediationtraject en op de inzet van de NMI registermediator. De NMI registermediator stelt zich neutraal op in het gehele proces.