Als iemand verzuimt is het goed om te achterhalen wat de oorzaak van dit verzuim is. Is er sprake van ziekte of zijn er andere redenen? Bij een onduidelijk ziektebeeld, bijvoorbeeld bij meerdere symptomen of complicaties in de genezing, wordt het traject minder voorspelbaar. Afhankelijk van de oorzaak van verzuim, zijn er op verschillende momenten diverse mensen, die actie ondernemen.

Ziek of conflict
Bij ziekte zal de arts na onderzoek oordelen over de aard van (on)geschiktheid voor eigen werk en de mogelijkheden voor passend werk. Hier koppelt hij een advies aan. Als iemand verzuimt na een heftige ruzie met een collega of leidinggevende, dan is direct de vraag of en in welke mate die ruzie met het verzuim te maken heeft, of dat het verzuim ligt aan één of meer andersoortige factoren binnen de werksituatie.

Onduidelijke of complexe situaties zijn nogal eens aan de orde. Dat maakt dat niet altijd van tevoren te bepalen is wat nuttig, handig en wenselijk is om te doen. Een verzuimmelding wegens griep kan uitlopen in verzuim, dat wellicht te maken heeft met (tot dan toe niet onderkende) stress op het werk. Verzuim wegens een longontsteking zou kunnen veranderen in verzuim wegens een conflict, als de werknemer zich bedreigd voelt.

Als verzuim uitsluitend gerelateerd is aan de patiënt, bijvoorbeeld door ziekte (inclusief psychische stoornissen), dan is er meestal geen conflict en blijft een mediator buiten beeld.

Mediator
De bedrijfsarts kan en zal in veel gevallen van verzuim, die niet alleen met de patiënt te maken hebben, op enig moment andere hulpverleners of adviseurs inschakelen. In toenemende mate wordt hierbij verwezen naar een mediator.