Kiest u voor een mediator dan komen zowel de emotionele als zakelijke aspecten aan de orde. De voordelen zijn een balans tussen de emotionele beleving van partijen en de praktische noodzaak om voortgang te boeken op de inhoudelijke kwesties. Een drempel kan liggen bij het feit dat er zowel een bereidheid van u als van de andere partij moet zijn om er samen uit te komen.

MfN registermediator
Indien u voor een mediator wilt kiezen dan kunt u het beste op zoek gaan naar een mediator die verbonden is aan de Mediators federatie Nederland (MfN), namelijk de MfN registermediator. De MfN is de onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland. Het NMI draagt bij aan de verdere professionalisering van het beroep mediator en verzorgt de kwaliteitsborging.

Een MfN registermediator voldoet aan een aantal normen ten aanzien van hun kennis en vaardigheden. Het MfN controleert dit. Daarnaast staat de MfN registermediator garant voor kwaliteit. De MfN registermediator is gebonden aan een bepaalde werkwijze, te vinden in het MfN Mediation Reglement en de MfN Gedragsregels. De MfN registermediator is verplicht om zich hieraan te houden. Hierdoor weet u waar u aan toe bent als u een MfN registermediator inschakelt. Bent u ontevreden dan kunt u een klacht indienen bij het MfN.

Netwerk van MfN registermediator The Lime Tree
De mediator uit het netwerk van The Lime Tree zijn allen MfN registermediators met minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van arbeidsmediations. De mediators van The Lime Tree zijn gevestigd in heel Nederland en te vinden in de verschillende regio’s bij u in de buurt.

Mediation bij een arbeidsconflict
Arbeidsmediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij u samen met uw werkgever of werknemer onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, het conflict oplost. Deze mediator is geen rechter die een beslissing oplegt, maar een onafhankelijke neutrale gespreksleider.

Mediation bestaat uit (één of meerdere) gesprekken waarin u samen met uw werkgever of werknemer tot de kern van het geschil probeert door te dringen. Als betrokken partijen, werknemer en werkgever, zoekt u samen naar oplossingen. Omdat partijen actief mee doen, is een maatwerkoplossing mogelijk die rekening houdt met de belangen van beiden. Tijdens een mediation zijn elementen als vertrouwelijkheid en vrijwilligheid van belang.

Vertrouwelijkheid
Alles wat er tijdens de mediation besproken wordt is vertrouwelijk en blijft daarom tussen partijen. Dit betekent, dat partijen en ook de mediator aan derden geen mededelingen mogen doen wat er tijdens de mediationgesprekken besloten is. Door deze geheimhouding kunnen partijen open met elkaar praten zonder het risico te lopen dat de andere partij de inhoud van de gesprekken met derden bespreekt.

Vrijwilligheid
Alleen als beide partijen bereid zijn om het geschil door middel van mediation op te lossen kan een mediationtraject in gang gezet worden. Niemand kan verplicht worden om mee te doen aan mediation. Als een van de partijen op enig moment de mediation wenst te beëindigen, dan kan dat. De andere partij zal dat moeten accepteren, ongeacht de reden waarom de ander wenst te stoppen.

Kenmerken mediation

  • Partijen beslissen
  • Op basis van belangen
  • Maatschappelijke context en objectieve maatstaven