Arbeidsconflicten gaan vaak samen met veel emotie, boosheid, machteloosheid en als gevolg daarvan de nodige stress. Ziet u als werknemer er steeds meer tegenop om naar het werk te gaan? Of voelt u zich als werkgever in deze situatie over het algemeen ongemakkelijk?

Arbeidsconflict kost geld
Arbeidsconflicten kosten de werkgever ongemerkt veel tijd en geld. Uit onderzoek blijkt dat een gemiddeld conflict dat niet wordt opgelost al snel ruim 50.000 euro kost. Wanneer de werknemer een gevoel van onvrede heeft en zich niet prettig voelt op zijn werk, gaat dit ten koste van zijn prestaties en neemt de kans op ziekteverzuim toe.

De inhoud van ieder conflict is anders en onvoorspelbaar. Het kan gaan over geld, over macht, over reputatie, over geloofwaardigheid, over bejegening, of over normen en waarden. Een conflict kan op zichzelf staand zijn of deel uitmaken van een conflictueuze atmosfeer.

Voorkom escalatie van uw conflict
Arbeidsconflicten kunnen ontstaan tussen 2 collega’s die niet met elkaar kunnen werken, maar ook tussen een leidinggevende en één of meerdere werknemer(s).
Conflicten verdwijnen niet vanzelf. Om te voorkomen dat een conflict verder escaleert zult u iets moeten doen. Doet u niets dan kan het conflict de sfeer op de werkvloer beïnvloeden of zelfs leiden tot stress of (ziekte)verzuim van uw medewerker(s).

Daarbij is het van belang dat een conflict tijdig wordt gesignaleerd.

Conflicten kunnen louterend werken; zij kunnen een verhelderende werking hebben, reële problemen aan de orde stellen en onopgemerkte knelpunten naar voren brengen. Een mediator kan de aangewezen persoon zijn om in deze fase partijen te begeleiden zodat het conflict vroegtijdig wordt opgelost.

Werknemer meldt zich ziek
In de situatie wanneer het conflict dusdanig is geëscaleerd dat de werknemer zich ziek heeft gemeld vanwege het arbeidsconflict, is mediation bij uitstek geschikt om het onderliggende conflict op te lossen. De mediator zal altijd proberen met beide partijen een bevredigende oplossing te zoeken.

Exit en afscheidnemen
Het kan ook zo zijn dat partijen er tijdens mediation achter komen dat het, om wat voor reden dan ook, beter is om afscheid van elkaar te nemen. In dat geval maken partijen in een exit-mediation onder begeleiding van de mediator afspraken over de beëindiging van het dienstverband.

Teamconflicten
Binnen een team kan er ook sprake zijn van onderlinge strubbelingen. Om de persoonlijke verhoudingen te herstellen en de communicatie te verbeteren, kunt u een groepsmediation starten onder begeleiding van één van onze ervaren mediators.